Historie a současnost

Pivovar Hlinsko patří mezi pivovary s poměrně krátkou historií. Byl založen v roce 1913 a je posledním pivovarem postaveným v Čechách mezi rokem 1913 a rokem 1971, kdy byly založeny pivovary v Nošovicích a v Mostě.

Myšlenka na postavení pivovaru v Hlinsku vznikla někdy kolem roku 1880. V roce 1912 bylo založeno uskupení s názvem Společenský pivovar, které získalo právo vybudovat pivovar bez sladovny. První pivo zde bylo prodáno 12. prosince 1913. Pivovar byl na tehdejší poměry velmi moderně vybaven, s elektrickým pohonem a s kapacitou varny 100 hektolitrů na jeden var. Ve dvacátých letech činil výstav piva zhruba 26 tisíc hektolitrů. Vařila se piva výčepní, dále 12% světlý ležák a 12% tmavé pivo Hlinecký granát.

Jako prosperující podnik se pivovar v roce 1925 přeměnil na akciovou společnost, další rozvoj pivovaru však zastavila okupace.

V roce 1948 je pivovar znárodněn a stává se součástí Horáckých pivovarů n.p., se sídlem v Havlíčkově Brodě. Začátkem roku 1949 je pak pivovar začleněn do Východočeských pivovarů. Výstav pivovaru se pohybuje v rozmezí 30 000 až 55 000 hektolitrů.

Rekonstrukce pivovaru pokračuje i na počátku 70. let obnovou spilky a strojního chlazení. Začíná se vyrábět též 11% světlé pivo. Ve druhé polovině sedmdesátých let však dochází k reorganizaci v pivovarnickém průmyslu a pivovar Hlinsko snižuje produkci. Vyrábí se pouze jeden druh piva – 10%. V té době se rozhoduje i o další existenci pivovaru. Vzhledem k nevyhovující stáčírně lahví z roku 1951 se má pivovar stát pouze pivovarem sudovým.

Díky vynikající jakosti i skvělým hospodářským výsledkům pivovaru dochází k přehodnocení útlumového programu. Výstav piva začíná opět vzrůstat a v 80. letech se pohybuje v rozmezí 60 až 72 000 hl.

V roce 1981 je zahájena rekonstrukce stáčírny lahví, která probíhá v rekordně krátké době. V témže roce – 12. června – je poprvé stočen do lahví 12% světlý ležák s názvem RYCHTÁŘ. V roce 1984 je v místech staré spilky vybudován nový ležácký sklep, umožňující další zvyšování výroby. Na přelomu let 1987–1988 je také vybudována přečerpávací stanice pro svod veškerých odpadních vod ze závodu. V dalších letech je postupně připravována přestavba nevyhovujícího zdroje tepla za nový.

Na počátku 90. let (1992) je nejprve zprovozněn nový kotel Slatina s odlučovačem popílku. Tento zdroj je v roce 1994 plně nahrazen novou plynovou kotelnou, čímž pivovar výrazně přispívá k čistotě ovzduší a ekologii oblasti, v níž se nachází (Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy). V roce 1992 je též provedena kompletní rekonstrukce strojního chlazení spojená s instalací vířivé kádě a výstavbou kompletního teplovodního hospodářství. V průběhu roku 1993 dochází v místě bývalého požahu k výstavbě prostor pro instalaci linky na stáčení nerezových KEG sudů. Tato linka s kapacitou 50 sudů za hodinu je uvedena do provozu během června 1993 a dochází tak k postupnému přechodu stáčení sudového piva z hliníkových obalů do nerezových. Od dubna 1994 je expedováno sudové pivo pouze v nových sudech. Tyto kroky vedou k dosažení do té doby rekordního výstavu piva – 81 700 hl. Až do roku 1996 je pivovar součástí podniku Pivovary Hradec Králové, s.p.  a v roce 1996 jej získává společnost IMEX Premium.

Během první dekády 21. století jsou v pivovaru postupně zmodernizovány některé provozy, jako např. hlavní filtrace. Do provozu je také uvedena nová spilka, která výraznou měrou přispívá ke zlepšení technologického úseku hlavního kvašení při zachování klasického výrobního postupu.

Zároveň je ve dvou etapách provedena kompletní rekonstrukce varny včetně výměny obou varních nádob a příslušných stavebních úprav.

V březnu roku 2007 je realizována kompletní výměna linky na stáčení sudů KEG. Na jaře roku 2008 je v souvislosti se změnou zdroje vody pro město Hlinsko uvedena do provozu vlastní úpravna vody, která splňuje nejpřísnější požadavky na přípravu kvalitní varní vody.

V roce 2008 pivovar Rychtář získává společnost Pivovary Lobkowicz, a.s..Pod taktovkou nového vlastníka došlo k celé řadě investičních akcí v řádech desítek milionů korun. Ty byly zahájeny hned v roce 2009, kdy byla kompletně zrekonstruována sekce chlazení a provzdušňování mladiny. Vybudována byla také zcela nová “kvasničkárna”, tedy prostor k uchovávání pivovarských kvasnic, a došlo i k automatizaci procesu dávkování kvasnic.

V roce 2010 bylo vybudováno nové oddělení ležáckého sklepa a přetlačných tanků, které slouží k uchovávání piva po filtraci. Díky tomu došlo k významnému navýšení výrobní kapacity pivovaru. Výrazně se zlepšila taktéž dopravní obslužnost v celém areálu, a to díky opravě a rozšíření vozovky v zadní části a vybudování průjezdu ke stáčírně sudů.

Píše se rok 2013, kdy pivovar slaví sté „narozeniny“. Již 10.ročník koncertů Léto s Rychtářem pořádaný tradičně na pivovarské louce byl předzvěstí největší oslavy. Den s Rychtářem navštívilo tento rok 10.000 návštěvníků. Oslavy pokračovaly 25. 10. 2013 slavnostním posvěcením várky tehdejší novinky – piva Chasník. Várku posvětil diecézní biskup královohradecký Jan Vokál. Při tomto aktu bylo do schránky na varně umístěno „poselství dalším generacím“ (schránka se surovinami, propagačními předměty, sepsanou historií atd.).

V roce 2015 jsme změnili vzhled pivních přepravek. Ve sklepích byly vyměněny všechny rozvody solanky a nově se zbudovalo automatické chlazení prostor s přetlačnými tanky.

V roce 2016 byla provedena instalace nové tlakové stanice na rozvodu vody v pivovaru. Hlavní investiční akcí tohoto roku bylo vybudování CIP stanice (sanitační stanice) v oddělení sklepa. V roce 2018 proběhla v prostorách sklepa rekonstrukce podlah a kanalizace. Všechny úpravy směřovaly a směřují ke zkvalitnění a zefektivnění všech článků výroby tak, aby bylo možno i v následujících letech uspokojit stálý zájem všech příznivců o prvotřídní, klasicky vyráběné pivo Rychtář.

Od roku 2015 je pivovar součástí skupiny Pivovary Lobkowicz Group a. s., kterou majoritně ovládá čínská investiční společnost CITIC Group.

Je vám více než 18 let?

Potvrďte prosím, že je vám více než 18 let.