Technologie a výroba piva

VARNA

Vlastní varný proces začíná ve vystírací kádi, kde se slad míchá s vodou. Ve rmutovacím kotli probíhají enzymatické reakce, při nichž se ze škrobu a bílkovin obsažených ve sladu uvolňují látky, které pak tvoří tzv. extrakt. Rozpuštěný sladový extrakt se ve scezovací kádi oddělí od pevných částí sladového zrna. Ty se pak oddělí jako tzv. mláto. Odfiltrovaný roztok extraktu se nazývá sladina. Sladina se poté vaří ve chmelové pánvi s hlávkovým chmelem a chmelovými produkty, které pivu dodávají hořkost – a vzniká tzv. mladina.

Varna Pivovaru Rychtář byla zrekonstruována v letech 2004–2005, kdy byly postupně vyměněny obě nádoby varní soupravy včetně příslušejících zařízení – scezovacího korýtka, chmelového cízu a potrubních rozvodů. Varna je celonerezová, dvounádobová s měděnými pokrývkami nádob.

SPILKA

Zchlazená mladina se zakvasí vybraným kmenem pivovarských kvasnic, přičemž vzniká oxid uhličitý, alkohol a teplo. Toto kvašení probíhá 6 až 12 dní (podle druhu piva), při teplotě 7–11 °C. Prokvašení je denně kontrolováno a teplota se reguluje pomocí systému regulace teplot hlavního kvašení, který je řízen počítačem. Při dosažení požadovaného prokvašení se káď ochladí, kvasinky se usadí na dno kádě a mladé pivo je sudováno do jednotlivých ležáckých tanků.

V našem pivovaru Rychtář byla v roce 2003 uvedena do provozu uvedena kompletní nová spilka, na níž se nachází dvacet nerezových kádí o objemu 160 hl. Teplota ve spilce i výměna a přívod chlazeného vzduchu na spilku jsou řízeny moderní technologií.

LEŽÁCKÝ SKLEP

Dokvašování piva probíhá v ležáckých sklepích. Pivo se zde nasycuje, vyčeřuje a dozrává v ležáckých tancích pod přetlakem oxidu uhličitého, který vzniká při kvašení. Výčepní piva dokvašují až třicet dnů, ležáky pak až 40 dnů.

V ležáckých sklepích pivovaru Rychtář se nachází 63 ležáckých tanků o objemech 140, 190 a 230 hl.

Uleželé pivo poté putuje na filtraci, s výjimkou piv nefiltrovaných, která se stáčejí přímo z ležáckých tanků.

FILTRACE

Při filtraci se z piva oddělují kvasnice. Filtrace probíhá na plně automatizovaném křemelinovém filtru s kontrolou vstupního a výstupního filtrátu a s celkovou filtrační plochou 24 metrů čtverečních. Zfiltrované pivo se plní do nerezových přetlačných tanků, odkud putuje do stáčírny lahví nebo do stáčírny sudů.

STÁČÍRNA SUDŮ

Ve stáčírně sudů se pivo plní do sudů o objemu 15, 30 a 50 l. Sudy jsou zde nejprve dokonale vymyty, pak sterilizovány parou, přeplněny CO2 a nakonec naplněny pivem. Ke stáčení je používána plně automatická stáčecí linka instalovaná v roce 2007.

Je vám více než 18 let?

Potvrďte prosím, že je vám více než 18 let.